Categories: Malbork

Uzdrowisko Busko Zdrój

Uzdrowisko Busko Zdrój to świętokrzyska perełka przyrodolecznictwa. Zaletami uzdrowiska jest przede wszystkim dostęp do wód mineralnych oraz właściwości klimatyczne. Dysponują one naturalnymi czynnikami leczniczymi. Aby otrzymać miano uzdrowiska w Polsce, obszar musi spełnić następujące warunki, a mianowicie:
– posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach
– powinien mieć klimat o właściwościach leczniczych
– posiadać na swoim obszarze przede wszystkim zakłady uzdrowiska leczniczego
– spełniać wymagania w stosunku do środowiska, określone w przepisach co do ochrony środowiska
– posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, transportu zbiorowego, usuwania odpadów, jak i również gospodarki energetycznej. Ośrodek Busko Zdrój prezentuje piękny krajobraz, kontakt z nieskaźitelną przyrodą. Poddając się naturalnym czynnikom leczniczym można poprawić swoje zdrowie, odbudować sprawność fizyczną, a także wyleczyć wiele schorzeń czy dolegliwości. Dużą zaletą jest fakt, iż w promieniu 50 km nie funkcjonuje żaden przemysł, dlatego powietrze jest czyste bez zanieczyszczeń. Łagodny, specyficzny klimat sprzyja dobremu wypoczynkowi. Uzdrowisko daje dostęp do naturalnych źródeł wód leczniczych oraz największej ilości promieni słonecznych docierających na teren Uzdrowiska. Daje to gwarancję zdrowego wypoczynku i skutecznej kuracji leczniczej. Miejsce szczególnie jest polecane osobą zmęczonym, którym brak enegrii, chorym i cierpiących. Z pewnością to miejsce sprawi, że każdy poczuje się lepiej, oddychając świażym powietrzem, mogąc się wyciszyć od codzienności, miejskiego hałasu i natłoku obowiązków. Przede wszystkim chodzi o to by wyłączyć myślenie o kłopotach i zająć się swoim duchem i ciałem. Najczęstszymi leczonymi dolegliwościami są problemy reumatologiczne, neurologiczne, kardiologiczne, dermatologiczne, ortopedyczne. Mile widziane są także dzieci z rozpoznaniem porażenia mózgowego. Największymi bogactwami danego ośrodka są woda siarczkowa, solanka jodowa, borowina oraz naturalna woda mineralna Buskowianka Zdrój.